Statsforvaltningens logo
Forside %gt; Børn %gt; Faderskab %gt; Faderskab, når I ikke er gift

Faderskab, når I ikke er gift

Baby_på_fars_arm

Er I  ugifte forældre, kan I få faderskabet registreret i forbindelse med, at barnets fødsel bliver registreret.

Jordemoderen foretager anmeldelse af barnets fødsel til kirkekontoret. I Sønderjylland anmelder jordemoderen fødslen til kommunens personregister.

I kan få  faderskabet registreret ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes og indsendes elektronisk via www.borger.dk.

Anmeldelsen skal foretages inden 14 dage efter barnets fødsel. Er anmeldelsen ikke sket inden 14 dage efter barnets fødsel fremsender morens bopælssogn sagen til Statsforvaltningen. Er barnet født i Sønderjylland, fremsendes sagen af kommunen.

Under Statsforvaltningens behandling af sagen, kan I ikke udfylde omsorgs- og ansvarserklæringerne elektronisk. Den blanket, I skal bruge i forbindelse med Statsforvaltningens behandling af sagen, kan I finde her.

Er én af jer eller er I begge  under 18 år (eller under værgemål), skal omsorgs- og ansvarserklæringen sendes til Statsforvaltningen.

Inden barnets fødsel kan I afgive omsorgs- og ansvarserklæringen over for Statsforvaltningen. Vi kvitterer for modtagelsen og returnerer en kopi af omsorgs- og ansvarserklæringen til jer. Når fødslen senere skal anmeldes til kirkekontoret/kommunen, vedlægger I kopien af omsorgs- og ansvarserklæringen til kirkekontoret/kommunen.

Faderskab kan ikke registreres ved fødslen, hvis moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret.

Til toppen af siden
Senest opdateret 18. jul 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English