Statsforvaltningens logo
Forside %gt; FAQ %gt; Børnebidrag

Børnebidrag

Min datter bor hos mig. Hendes mor er pålagt at betale normalbidrag. Jeg tror, hun nu har fået et nyt job, hvor hun måske tjener så meget, at der er mulighed for at få bidraget forhøjet. Har hun ikke pligt til at fortælle mig, at hendes indtægt er steget?

Svar: Nej, der er ingen regler om, at hun skal give dig disse oplysninger. Du vil således kun kunne få fastslået, om der er grundlag for at forhøje bidraget, hvis du søger Statsforvaltningen om forhøjelse. Vi indhenter så oplysninger om indtægterne.

Jeg har fra Statsforvaltningen fået en afgørelse om bidrag, men bidraget bliver ikke betalt. Hvad kan jeg gøre?

Svar:

Du kan henvende dig til Udbetaling Danmark og få normalbidraget udbetalt af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark vil efterfølgende kræve bidraget betalt af bidragsbetaler. Hvis du skal have et tillæg til normalbidraget, kan du bede Udbetaling Danmark om at inddrive dette tillæg for dig. Udbetaling Danmark sender dig så dette tillæg, når det er betalt. Du kan finde ansøgningsblanket på www.borger.dk/familieydelser


Jeg har fra Statsforvaltningen fået en afgørelse om børnebidrag, men hvem skal jeg betale til?

Svar: Du skal betale til dit barns mor. Hvis du ikke betaler direkte til hende, vil du blive afkrævet beløbet af Udbetaling Danmark. Det nemmeste vil sikkert være, at du og dit barns mor laver en aftale om, at din bank løbende overfører bidraget til moderens konto.

Statsforvaltningen har pålagt mig at betale bidrag til min søn. Kan bidraget fradrages på min selvangivelse?

Svar:

Ja, børnebidraget kan fradrages i den skattepligtige indkomst for så vidt angår det beløb, der overstiger 1.716 kr. årligt (2013). Se mere om skattereglerne under børnebidrag og skatten.


Jeg er pålagt at betale bidrag til min datter. Hun har nu fået job som avisbud. Skal jeg så fortsat betale børnebidrag?

Svar: Du kan søge Statsforvaltningen om bortfald af bidraget på grund af din datters indtægt. Hvis barnets indtægt overstiger ca. 5.000 kr. om måneden (i 2013), vil vi normalt lade bidraget bortfalde. Hvis du betaler mere end normalbidraget, er der normalt mulighed for at få bidraget nedsat til normalbidrag, hvis barnet tjener mere end 4.000 kr. om måneden.

Jeg betaler normalbidrag med tillæg af 100 % til min søn. Min søns mor er nu flyttet sammen med en anden mand, som har en god indtægt. Kan jeg så få børnebidraget nedsat.

Svar: Nej, det forhold, at din søns mor er flyttet sammen med en anden mand, har ingen indflydelse på størrelsen af bidraget. Den nye samlever har nemlig ikke forsørgerpligt overfor din søn.

Jeg er pålagt at betale børnebidrag til min 16 årige søn. Bidraget betaler jeg til hans mor, som han bor hos. Jeg synes ikke, min søns mor yder tilstrækkeligt til min søn. Jeg har derfor talt med min søn om at betale pengene direkte til ham. Kan jeg det?

Svar: Nej, bidraget skal betales til den forælder, der forsørger barnet. Du kan ikke slippe for at betale bidraget ved at betale det direkte til barnet.

Min datters mor vil ikke give min datter tøj med, når hun skal på samvær hos mig. Skal jeg så fortsat betale børnebidrag?

Svar: Du kan i helt særlige situationer blive fri for at betale bidrag, hvis moderen nægter dig helt nødvendigt tøj. Statsforvaltningen er meget tilbageholdende med at ophæve et bidrag i en sådan situation.

Jeg bor alene med mine 2 børn. Jeg modtager normalbidrag. Jeg er nu blevet arbejdsløs. Kan jeg så få højere børnebidrag fra børnenes far?

Svar: Når Statsforvaltningen skal tage stilling til børnebidragets størrelse, lægger vi som hovedregel kun vægt på bidragsbetalers indtægt. Du skal således ikke regne med, at bidraget bliver forhøjet, fordi du er blevet arbejdsløs.

Jeg flyttede fra min søns far for 2 måneder siden. Faderen har endnu ikke betalt noget til min søns forsørgelse. Kan jeg søge om bidrag med tilbagevirkende kraft?

Svar:

Du kan som regel få bidrag tilbage fra det tidspunkt, hvor der skete en ændring i barnets situation, for eksempel samlivsophævelsen. Men det kræves, at du søger senest 6 måneder efter, at situationen er ændret. Ellers får du først bidraget fra det tidspunkt, hvor du søger bidraget fastsat i Statsforvaltningen.


Min kone og jeg vil separeres. Vi har 2 børn på 5 og 3 år, som vi er enige om, skal bo både ved hende og jeg en uge ad gangen. Mit spørgsmål: Skal jeg betale børnebidrag, skal hun, eller falder dette bidrag fra, når vi begge deler udgifterne til børnene?

Svar: Hvis I har fælles forældremyndighed og har jeres børn lige meget, f. eks en uge ad gangen på skift, kan der som udgangspunkt ikke fastsættes børnebidrag - i hvert fald ikke, når I også deler alle udgifterne til børnene. Det skyldes, at I hver især forsørger børnene ved at have dem boende halvdelen af tiden. Hvis den ene af jer dækker alle udgifter (udgifter til børneinstitution, tøj, transport o.s.v.) uden at få kompensation gennem de offentlige ydelser (børnetilskud og familieydelse) kan der blive tale om at fastsætte bidrag.

Min søn Peter skal på efterskole. Det koster 2.000 kr. pr. måned. Peters far betaler kun normalbidraget. Kan jeg søge om, at Peters far skal betale halvdelen af udgifterne til efterskolen?

Svar: Statsforvaltningen har ingen mulighed for at pålægge Peters far at betale ekstra bidrag i anledning af, at Peter skal på efterskole. Hvem der skal betale for efterskoleopholdet beror derfor på, hvad I selv aftaler. 

Til toppen af siden
Senest opdateret 1. aug 2013
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English