Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > B. Kommunalbestyrelsens udvalg

B. Kommunalbestyrelsens udvalg
• Valg

Udtalelser:
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Esbjerg Kommune - indkaldelse til ekstraordinær... (18. nov 2008)
- Formands Varetagelse af hverv (8. jul 2011)
- Haderslev Kommune - genoptagelse af sag (23. jun 2008)
- Holstebro Kommune. Holstebro Museums bestyrelse (8. dec 2010)

Info om udtalelsen
Titel Kalundborg Kommune om generel inhabilitet af udvalgsformand
 
Dokument  kalundborg kommune om generel inhabilitet.pdf
 
Dato for udtalelse 29-11-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at et begrænset ledelsesansvar ikke fører til generel inhabilitet for udvalgsformand efter lov om kommunernes styrelse § 29, stk. 2, litra b, eller almindelige retsgrundsætninger om inhabilitet.
 
Statsforvaltning Sjælland
 
Publiceret 09-12-2011 13:00:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017