Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > B. Kommunalbestyrelsens udvalg

B. Kommunalbestyrelsens udvalg
• Valg

Udtalelser:
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Esbjerg Kommune - indkaldelse til ekstraordinær... (18. nov 2008)
- Formands Varetagelse af hverv (8. jul 2011)
- Haderslev Kommune - genoptagelse af sag (23. jun 2008)
- Holstebro Kommune. Holstebro Museums bestyrelse (8. dec 2010)

Info om udtalelsen
Titel Ændring af mødeplaner i de stående udvalg
 
Dokument  mødeplaner.pdf
 
Dato for udtalelse 07-11-2017
 
Resumé På et møde i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 vedtog Gentofte Kommune en revideret mødeplan for de stående udvalg, uanset at det i henhold til kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., er henlagt til udvalgene selv at træffe beslutning om mødeplanen.

Efterfølgende behandlede og vedtog de stående udvalg imidlertid årsplaner for resten af 2015 samt for 2016 på deres møder i august 2015. Det fremgik af de vedtagne årsplaner, at der fremadrettet ville være tale om kvartalsvise møder.

Ankestyrelsen foretager sig derfor ikke mere i sagen.
 
Publiceret 21-11-2017 12:57:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017