Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > B. Kommunalbestyrelsens udvalg

B. Kommunalbestyrelsens udvalg
• Valg

Udtalelser:
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Esbjerg Kommune - indkaldelse til ekstraordinær... (18. nov 2008)
- Formands Varetagelse af hverv (8. jul 2011)
- Haderslev Kommune - genoptagelse af sag (23. jun 2008)
- Holstebro Kommune. Holstebro Museums bestyrelse (8. dec 2010)

Info om udtalelsen
Titel Holstebro Kommune. Holstebro Museums bestyrelse
 
Dokument  holstebro kommune. vedr. holstebro museums best...
 
Dato for udtalelse 08-12-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt, at Holstebro Kommune ikke havde krænket sin pligt til at føre tilsyn med en selvejende institution. Kommunen havde ikke brudt inhabilitetsreglerne ved at lade sine repræsentanter i institutionens bestyrelse deltage i det stående udvalgs behandling af en klage over medlemmer af bestyrelsen. Kommunen havde ikke brudt et delegationsforbud ved, at en klage over medlemmer af museets bestyrelse ikke blev behandlet i kommunalbestyrelsen i et åbent møde.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 08-12-2010 11:20:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017