Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > B. Kommunalbestyrelsens udvalg

B. Kommunalbestyrelsens udvalg
• Valg

Udtalelser:
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Esbjerg Kommune - indkaldelse til ekstraordinær... (18. nov 2008)
- Formands Varetagelse af hverv (8. jul 2011)
- Haderslev Kommune - genoptagelse af sag (23. jun 2008)
- Holstebro Kommune. Holstebro Museums bestyrelse (8. dec 2010)

Info om udtalelsen
Titel Formands Varetagelse af hverv
 
Dokument  formands varetagelse af hverv.pdf
 
Dato for udtalelse 08-07-2011
 
Resumé Statsforvaltningen finder, at formanden for økonomiudvalget ikke har handlet i strid med reglerne herom i lov om kommunernes styrelse under behandling af en konkret sag.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
  
 
Nordjylland
 
Publiceret 01-08-2011 12:24:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017