Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Sønderborg Kommune - omkonstituering
 
Dokument  2012-07-13.pdf
 
Dato for udtalelse 13-07-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det samlet set er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er holdepunkter for at antage, at det har været usagligt begrundet at foreslå en ændring af styrelsesvedtægten. Da ændringen i styrelsesvedtægten indebærer nedlæggelse af et udvalg og oprettelse af et andet, samtidig med at der er sket væsentlige ændringer i et af de stående udvalgs opgaveportefølje, har det ikke været i strid med lovgivningen, at der blev gennemført en omkonstituering.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 16-07-2012 09:22:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017