Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Ærø Kommune - omkonstituering
 
Dokument  2012-10-23æ.pdf
 
Dato for udtalelse 23-10-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke har været i strid med lovgivningen, at økonomiudvalget har afgivet erklæring til kommunalbestyrelsen om de økonomiske eller administrative aspekter, som den påtænkte ændring af styrelsesvedtægten ville medføre, og at økonomiudvalget ikke forhandlede med Trafik- og erhvervsudvalget herom. Det er statsforvaltningens opfattelse, at ændringen ikke er at anse for så væsentlig, at den kan begrunde en fornyet konstituering, såfremt blot et enkelt medlem begærer det. Det har derfor ikke været i strid med lovgivningen, at kommunalbestyrelsen ikke har imødekommet din begæring om omkonstituering. Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at der ikke foreligger sådanne oplysninger i sagen, der kan sandsynliggøre, at ændringen i opgaveområdet har til formål at reducere din indflydelse på dette sagsområde. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig, at ændringen efter det oplyste skyldes hensynet til at undgå dobbeltadministration. Den gennemførte ændring af styrelsesvedtægten har efter statsforvaltningens opfattelse således ikke været ulovlig.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 29-10-2012 07:56:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017