Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Udtalelse om sagsindsigt. Sletning af dokument.
 
Dokument  udtalelse af 25. april 2016.pdf
 
Dato for udtalelse 25-04-2016
 
Resumé Sagen omhandler spørgsmålet om sagsindsigt efter kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1, i en nærmere bestemt mail, som kommunen havde slettet, og som kommunen ikke længere var i besiddelse af, og således ikke havde udleveret til to kommunalbestyrelsesmedlemmer, som havde anmodet om sagsindsigt heri.

Statsforvaltningen har lagt til grund, at den omhandlede mail var fremsendt til kommunen ved en fejl, og at mailen ikke indgik i det videre forløb i kommunen. På den baggrund udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at det må lægges til grund, at mailen inden for lovgivningens rammer kunne slettes med den virkning, at den ikke indgik i kommunens sag og dermed ikke ville være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven.

Udtalt, at den omhandlede mail hermed heller ikke længere i relation til kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1, kunne siges at foreligge i kommunens administration, som er en betingelse for meddelelse af sagsindsigt efter bestemmelsen.

På den baggrund udtalt, at kommunens håndtering af den omhandlede mail ikke indebar en tilsidesættelse af bestemmelsen i kommunestyrelsesloven § 9, stk. 1, om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til sagsindsigt i dokumenter, som i endelig form foreligger i kommunens administration.
 
Publiceret 04-05-2016 16:09:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017