Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette
 
Dokument  udtalelser af 18. marts og 22. juni 2016.pdf
 
Dato for udtalelse 22-06-2016
 
Resumé Sagen omhandler udarbejdelse og omdeling af materiale til mødeledelsen til brug for dialogmøder, som blev afholdt som led i en høringsproces om eventuel skolelukning.

Statsforvaltningen udtalte, at det ikke vil være i overensstemmelse med lighedsprincippet, hvis et materiale, som er udarbejdet og udleveret til mødeledelsen til brug for en hensigtsmæssig varetagelse af denne opgave, også udleveres til andre af, men dog ikke til alle af de af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, som deltager i et møde som det sagen omhandlede.

Kommunen meddelte, at den tog til efterretning, at lighedsprincippet også finder anvendelse, hvor der er tale om et møde, som ikke er et udvalgsmøde, men som tager sigte på oplysning af sager, som skal behandles i kommunalbestyrelsen eller udvalg, og at såfremt der udleveres mødemateriale til enkelte byråds- elle udvalgsmedlemmer udover mødeledelsen, skal alle byråds- eller udvalgsmedlemmer, der deltager i mødet, modtage det samme mødemateriale. Dette var ikke sket i den omhandlede sag.

 
Publiceret 24-06-2016 09:35:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017