Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Sagsindsigt for medlem af kommunalbestyrelsen
 
Dokument  udtalelse vedr. sagsindsigt.pdf
 
Dato for udtalelse 02-10-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Statsforvaltningen ikke finder grundlag for at antage, at Vejle Kommune ikke har meddelt sagsindsigt i det materiale, der fandtes på de omhandlede sager, og som et medlem af kommunalbestyrelsen har krav på efter kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1.

Statsforvaltningen har fundet anledning til at gøre Vejle Kommune opmærksom på, at en begæring om sagsindsigt skal imødekommes så snart, som det er praktisk muligt.

Statsforvaltningen har endelig udtalt, at det ikke indebar en tilsidesættelse af lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af, at beslutning om, hvorvidt der skulle udarbejdes lokalplan, ikke blev truffet af det relevante politiske udvalg eller af kommunalbestyrelsen.
 
Publiceret 07-10-2016 11:17:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017