Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Region Midtjylland. Forespørgsel om lovlighed af at afholde en middag.
 
Dokument  region midtjylland. forespørgsel om lovlighed a...
 
Dato for udtalelse 05-12-2006
 
Resumé Statsamtet fandt, at det ikke stred imod lovgivningen og de almindelige uskrevne grundsætninger at Region Midtjylland afholdt en middag for regionsrådets medlemmer, direktion og næstøverste ledelseslag med ledsager. Arrangementet fandt sted i regionens egne lokaler i umiddelbar forlængelse af det konstituerende møde.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 09-10-2008 13:20:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017