Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsamling i kommunal ejet aktieselskab
 
Dokument  kommunalbestyrelsen.pdf
 
Dato for udtalelse 22-06-2009
 
Resumé  

Der var rejst spørgsmål om niveauet for honoreringen af bestyrelsesrepræsentanter i et helejet kommunalt aktieselskab. På forespørgsel fra kommunen udtalte statsforvaltningen, at bestyrelseshonorarer i et helejet kommunalt aktieselskab er et kommunalt anliggende, der kan optages på byrådets dagsorden, jf. herved den kommunale styrelseslovs § 11. Det var endvidere statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i forbindelse med udøvelse af kommunens ejerbeføjelser på generalforsamlingen havde instruktionsadgang over for de repræsentanter, der var udpeget af/repræsenterede byrådet.

 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 29-06-2009 13:33:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017