Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Varde Kommune - opfølgning i sag om personalegoder til kommunalpolitikere
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 03-03-2011
 
Resumé Som Statsforvaltningen Syddanmark forstår den beskrevne konstruktion, disponerer kommunalbestyrelsesmedlemmet selv over sit vederlag, og derfor er statsforvaltningen mest tilbøjelig til at mene, at vederlagsreglerne ikke er til hinder for anvendelsen af den pågældende model. Statsforvaltningen Syddanmark udtaler endvidere, at det også er statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at støtte i form af at stille goder til rådighed på den af kommunen beskrevne måde ikke vil være i strid med lovgivningen.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 08-03-2011 08:57:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017