Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Sønderborg Kommune - konsulentbistand i sygehussagen
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 21-03-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at kommunens administration af reglerne om sagsindsigt ikke var i strid med lovgivningen, at kommunen lovligt har kunnet afholde udgiften til konsulentfirmaets bistand ved kontrol og regionens økonomiske beregninger, og at kommunen ved indgåelse af den konkrete aftale ikke var gået ud over rammerne for det skøn, der tilkommer kommunen ved vurderingen af, om den handler økonomisk forsvarligt.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 23-03-2011 07:23:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017