Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Aarhus Kommune. Udmøntning af budgetreduktioner
 
Dokument  aarhus kommune. udmøntning af budgetreduktioner...
 
Dato for udtalelse 06-04-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt efter henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe, at det var lovstridigt, når Aarhus Byråds administration i en sag om budgetreduktioner var blevet anvendt til at udarbejde et materiale til særligt brug for forligspartiernes grupper i byrådet. Byrådet havde endvidere ikke lovligt kunnet beslutte, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer ved en særlig proces skulle inddrages i administrationens arbejde og dermed give denne kreds en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer. Endelig fandt statsforvaltningen, at i det mindste fra det tidspunkt, hvor et dokument af administrationen var gjort tilgængeligt for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, måtte ethvert kommunalbestyrelsesmedlem have krav på indsigt i det efter anmodning.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 07-04-2011 10:32:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017