Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Faxe Kommune om aktindsigt mm (22. aug 2007)
- Gribskov Kommune - indkaldelse af stedefortræde... (2. okt 2008)
- Guldborgsund Kommune om udelukkelse af journali... (4. sep 2007)
- Guldborgsund Kommunes behandling af sag for luk... (14. maj 2008)

Info om udtalelsen
Titel Taleret
 
Dokument  udtalelse af 11.01.16_redacted.pdf
 
Dato for udtalelse 11-01-2016
 
Resumé 

Statsforvaltningen har udtalt, at et medlem af kommunalbestyrelsen i medfør af forretningsordenen for kommunalbestyrelsen og normalforretningsordenen havde ret til at få ordet til et forslag, som på et møde i kommunalbestyrelsen blev fremsat i tilknytning til et punkt på dagsordenen, og at det således indebar en tilsidesættelse af bestemmelserne om taleret, når vedkommende ikke som ønsket fik ordet.

Idet kommunen havde genoptaget sagen til fornyet behandling på et efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde, hvor medlemmet havde mulighed for at få ordet, fandt Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage videre i sagen.

 
Publiceret 12-01-2016 11:09:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017