Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Faxe Kommune om aktindsigt mm (22. aug 2007)
- Gribskov Kommune - indkaldelse af stedefortræde... (2. okt 2008)
- Guldborgsund Kommune om udelukkelse af journali... (4. sep 2007)
- Guldborgsund Kommunes behandling af sag for luk... (14. maj 2008)

Info om udtalelsen
Titel Initiativret efter KSTL § 11, stk. 1 – Delegationsforbudet i KSTL § 41, stk. 1
 
Dokument  2014-185434 udtalelse 03-02-2016.pdf
 
Dato for udtalelse 03-02-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at et forslag om indbringelse af et spørgsmål om straksindfrielse af schweizerfranclån og omlægning til danske kroner fandtes indbragt for kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1.

Statsforvaltningen har konstateret, at kommunens økonomiudvalg traf beslutning om indfrielse og omlægning af lånet efter delegation fra kommunalbestyrelsen, der havde fastsat nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering kunne finde sted.

Statsforvaltningen har bemærket, at der er beskrevet tilfælde i sagen, hvor økonomiudvalget har bemyndiget administrationen til at optage lån i forbindelse med lånekonvertering, og hvor der ikke er oplysninger om, at bemyndigelsen har været behandlet i kommunalbestyrelsen. Det er alene kommunalbestyrelsens kompetence at træffe en sådan beslutning.

 
Publiceret 09-02-2016 15:32:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017