Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Faxe Kommune om aktindsigt mm (22. aug 2007)
- Gribskov Kommune - indkaldelse af stedefortræde... (2. okt 2008)
- Guldborgsund Kommune om udelukkelse af journali... (4. sep 2007)
- Guldborgsund Kommunes behandling af sag for luk... (14. maj 2008)

Info om udtalelsen
Titel Protokoltilførsel af afvigende mening
 
Dokument  udtalelse om tilførsel af afvigende mening til ...
 
Dato for udtalelse 15-12-2016
 
Resumé 

Statsforvaltningen har udtalt, at det indebar en tilsidesættelse af kommunestyrelseslovens § 13, stk. 2, at et kommunalbestyrelsesmedlems afvigende mening ikke som ønsket blev tilført beslutningsprotokollen.

På baggrund af kommunens oplysninger i sagen lægger Statsforvaltningen til grund, at ønsker om, at beslutningsprotokollen tilføres en afvigende mening, fremadrettet vil blive håndteret i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen går ud fra, at dette også indebærer, at en kort angivelse af begrundelsen for den afvigende mening tilføres protokollen i de tilfælde, hvor der efter lovgivningen er krav herpå.

 
Publiceret 19-12-2016 13:06:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017