Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Faxe Kommune om aktindsigt mm (22. aug 2007)
- Gribskov Kommune - indkaldelse af stedefortræde... (2. okt 2008)
- Guldborgsund Kommune om udelukkelse af journali... (4. sep 2007)
- Guldborgsund Kommunes behandling af sag for luk... (14. maj 2008)

Info om udtalelsen
Titel Helsingør Kommune. Offentliggørelse af vederlagsoplysninger
 
Dokument  helsingør kommune. offentliggørelse af vederlag...
 
Dato for udtalelse 27-06-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har pligt til at oplyse størrelsen af vederlag, der er modtaget for varetagelse af hverv, der er omfattet af kommunestyrelseslovens § 16e, samt at manglende medvirken kan medføre, at medlemmet straffes med bøde i medfør af lovens § 61. Statsforvaltningen har imidlertid på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at fremsende sagen til anklagemyndigheden.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 31-07-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017