Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Handikappet byrådsmedlem ikke inhabil
 
Dokument  udtalelse fredensborg.pdf
 
Dato for udtalelse 25-11-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Social- og Seniorudvalget og byrådet i Fredensborg Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med princippet i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, ved at erklære et handikappet byrådsmedlem inhabil i forbindelse med behandlingen af en sag om vedtagelse af en handleplan med 12 tilhørende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet.

Statsforvaltningen har endvidere besluttet ikke at rejse en tilsynssag vedrørende lovligheden af Fredensborg Kommunes kvalitetsstandard for BPA-ordningen, da vi ikke på det foreliggende finder tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som vi fører tilsyn med.
 
Publiceret 30-11-2015 13:04:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017