Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Borgmesters inhabilitet
 
Dokument  udtalelse roskilde.pdf
 
Dato for udtalelse 07-12-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at borgmesteren var inhabil ved økonomiudvalgets behandling af evaluering og genforhandling af en partnerskabsaftale med en forening på et økonomiudvalgsmøde.

Statsforvaltningen finder således, at det på baggrund af de oplysninger der findes i sagen – herunder de oplysninger, som er tilgået tilsynet i perioden siden tilsynet i januar 2014 ikke fandt at have et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i sagen – må lægges til grund, at der på tidspunktet for det pågældende økonomiudvalgsmøde bestod et egentligt kæresteforhold mellem borgmesteren og direktøren for foreningen som bl.a. indebar, at parret få dage efter mødet tog på en ferierejse sammen til Cuba.

Statsforvaltningen finder endvidere, at eksistensen af borgmesterens kæresteforhold til direktøren var egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed i forhold til spørgsmålet om evaluering og genforhandling af kontrakten med foreningen, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

For så vidt angår kommunens spørgsmål om, hvorvidt borgmesteren har tilsidesat sin underretningspligt efter § 14, stk. 2, i den kommunale styrelseslov bemærkes det, at det følger af tilsynets vurdering af, at der forelå inhabilitet, at forholdet tillige var omfattet af underretningspligten.

Borgmesterens deltagelse i økonomiudvalgets beslutning vedrørende evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med foreningen, var således i strid med lovgivningen, idet der forelå inhabilitet.
 
Publiceret 18-12-2015 15:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017