Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Byrådsmedlem ikke inhabil i vindmølleplanlægningssager
 
Dokument  2015-75342.pdf
 
Dato for udtalelse 30-03-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet og Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med princippet i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, ved at erklære et byrådsmedlem for inhabil i forbindelse med behandlingen af tre sager om planlægning af vindmølleprojekter. Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at Hjørring Kommune ikke har redegjort for, at byrådsmedlemmet vil blive berørt væsentligt anderledes end de øvrige ejendomsejere, hvis ejendomme ligger inden for samme afstand til vindmøllerne.
 
Publiceret 04-04-2016 13:00:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017