Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Inhabilitet for økonomiudvalgsmedlem som var ansat i kommunalt fællesskab
 
Dokument  brev til læsø kommune - inhabilitet.pdf
 
Dato for udtalelse 06-02-2017
 
Resumé Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at rejse en tilsynssag om generel eller speciel inhabilitet i relation til et medlem af Læsø Kommunes økonomiudvalg, som samtidig er ansat i § 60-selskabet Færgeselskabet Læsø K/S.

Hvis Læsø Kommune ønsker Statsforvaltningens forhåndsudtalelse i forhold til en aktuel inhabilitetsproblemstilling, skal kommunen på forhånd foretage en retlig kvalificering af den omhandlede problemstilling. Kommunen skal overfor Statsforvaltningen bl.a. redegøre for, hvad der efter kommunens opfattelse giver anledning til tvivl om spørgsmålet, ligesom kommunen skal oplyse sin egen vurdering af spørgsmålet.

 
Publiceret 06-03-2017 12:54:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017