Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Kommunes engagement i en fond samt spørgsmål om habilitet
 
Dokument  2016-47746.pdf
 
Dato for udtalelse 19-06-2017
 
Resumé 

Det er ikke muligt for Ankestyrelsen på baggrund af de foreliggende oplysninger at fastslå, om Gl. Holtegaard – Breda Fonden – ud over kulturelle formål – tillige varetager aktiviteter, som Rudersdal Kommune ikke kan støtte. Hvis Gl. Holtegaard – Breda Fonden varetager aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, skal Ankestyrelsen anmode Rudersdal Kommune om nærmere oplysninger herom.

Vedrørende spørgsmålet om habilitet finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at antage, at de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen i Gl. Holtegaard – Breda Fonden, var inhabile i forbindelse med behandling af sager og vedtagelse af beslutninger vedrørende fonden på udvalgsmøder i kommunen.

 
Publiceret 23-06-2017 09:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017