Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Byrådsmedlem ikke inhabil ved beslutning om omstrukturering af SSP-arbejde
 
Dokument  inhabilitet.pdf
 
Dato for udtalelse 18-06-2009
 
Resumé  

Et byrådsmedlem var ikke var inhabil i forbindelse med byrådets behandling af et dagsordenspunkt angående organisering af SSP-arbejdet i Z, hvorved medlemmets hidtidige funktion som SSP-konsulent skulle nedlægges. Det fulgte af sagens oplysninger, at pågældende i kraft af sin tjenestemandsansættelse i folkeskolen havde krav på beskæftigelsesmæssigt at blive suppleret op, således at nedlæggelsen af SSP-funktionen var uden økonomisk betydning for ham. Herudover fulgte det af byrådets forudgående beslutninger, at de hidtidige SSP-konsulentstillinger under alle omstændigheder skulle nedlægges i forbindelse med omorganiseringen. Et centralt spørgsmål var herefter alene, om SSP-funktionen skulle samles hos en medarbejder eller blandt flere. Efter forudgående høringsproces blandt forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere skulle forslaget herefter endeligt vedtages af byrådet, og det måtte herefter henstå som ganske hypotetisk, i hvilket omfang pågældende på dette fremskredne tidspunkt af beslutningsprocessen skulle kunne påvirke organiseringen af det fremtidige SSP-arbejde i Z Kommune på en usaglig måde. Statsforvaltningen bemærkede, at byrådsmedlemmet mere professionelle og fagmæssige interesse i sagen ikke kunne betragtes som et uvedkommende hensyn.

 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 29-06-2009 13:30:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017