Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Billund Kommune - Inhabilitet
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 20-08-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at byrådets beslutning den 29. juni 2010 om, at de fem medlemmer ikke var inhabile i forbindelse med byrådets stillingtagen i den konkrete sag, var i overensstemmelse med lovgivningen. Det fremgik af sagen, at der er fem børnehaver i Billund by, og at et medlem har et barn i en af disse institutioner. Derudover har fire andre medlemmer barn, børnebørn og aflastningsbarn i andre af kommunens øvrige daginstitutioner. Statsforvaltningen lægger til grund, at der ikke foreligger andre inhabilitetsbegrundende interesser for de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer. Herudover en generel vejledende udtalelse om habilitetsproblematikken i andre typer af sager om kapacitetstilpasning.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 25-08-2010 07:43:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017