Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > I. Diæter, honorarer og vederlag

I. Diæter, honorarer og vederlag

Udtalelser:
- Afslag på godkendelse af vederlag til formand i... (29. jan 2016)
- Deponi Syd - et kommunalt fællesskab fast vede... (30. jun 2011)
- Faste vederlag til menige medlemmer af bestyrel... (13. okt 2017)
- FynBus - ændring af det faste vederlag til best... (2. jul 2010)
- Helsingør Kommune. Offentliggørelse af vederlag... (27. jun 2008)

Info om udtalelsen
Titel Vederlag til formand og næstformand i kommunalt fællesskab
 
Dokument  statsforvaltningens brev til et kommunalt fælle...
 
Dato for udtalelse 18-01-2017
 
Resumé 
Tilsynsmyndighederne havde tidligere godkendt en bestemmelse i det kommunale fællesskabs vedtægt om vederlag til formanden og næstformanden for fællesskabet, hvorefter de pågældende ydes et årligt vederlag, der fastsættes til henholdsvis 10 % og 5 % af borgmestervederlaget i den ene deltagerkommune. Vederlaget svarede i 2016 for formandens vedkommende til 98.573 kr. og for næstformandens vedkommende til 49.286 kr.

Under henvisning til, at vederlaget til borgmestre pr. 1. januar 2017 er hævet med 31,4 pct., meddelte Statsforvaltningen, at det ikke kunne godkendes, at vederlagene til bestyrelsens formand og næstformand forhøjes som en afledt konsekvens af forhøjelsen af vederlaget til borgmestre. Idet der i øvrigt ikke over for Statsforvaltningen var rejst spørgsmål om en forhøjelse af vederlagene – lige som der ikke for Statsforvaltningen forelå oplysninger, som kunne begrunde en forhøjelse – meddelte Statsforvaltningen, at vederlagsniveauerne for 2016 fastholdes.
 
Publiceret 20-01-2017 08:49:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017