Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > I. Diæter, honorarer og vederlag

I. Diæter, honorarer og vederlag

Udtalelser:
- Afslag på godkendelse af vederlag til formand i... (29. jan 2016)
- Deponi Syd - et kommunalt fællesskab fast vede... (30. jun 2011)
- Faste vederlag til menige medlemmer af bestyrel... (13. okt 2017)
- FynBus - ændring af det faste vederlag til best... (2. jul 2010)
- Helsingør Kommune. Offentliggørelse af vederlag... (27. jun 2008)

Info om udtalelsen
Titel Tildeling af telefoner mv., der kan benyttes privat
 
Dokument  udtalelse om fri telefon mv_redacted.pdf
 
Dato for udtalelse 24-04-2017
 
Resumé 

Ankestyrelsen har udtalt sig om Odense Kommunes retningslinjer for brug af telefon og mobilt bredbånd for Odense Byråd, hvorefter mobiltelefon mv., som kommunen stiller til rådighed for medlemmer af byrådet til varetagelse af det kommunale hverv, tillige kan anvendes privat. Bl.a. udtalt, at

Ankestyrelsen er enig med kommunen i,
• at anvendelse af telefon mv. kan have den fornødne sammenhæng med det kommunale hverv – også under et kommunalbestyrelsesmedlems ophold i udlandet – og at kommunen inden for lovgivningens rammer kan stille en telefon mv. til rådighed for sådan anvendelse, og
• at telefonen kan bruges i privat sammenhæng, såfremt kommunen ikke har merudgifter hermed.

Lagt til grund, at Odense Kommune har merudgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmernes private brug af telefon mv. i tilfælde af udenlandsbrug, og herom bl.a. udtalt, at Ankestyrelsen er ikke enig med Odense Kommune i, at kommunen lovligt kan afholde merudgifter, som skyldes kommunalbestyrelsesmedlemmers private anvendelse af en telefon mv., som kommunen stiller til rådighed for varetagelsen af hvervet.

 
Publiceret 03-05-2017 11:47:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017