Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > I. Diæter, honorarer og vederlag

I. Diæter, honorarer og vederlag

Udtalelser:
- Afslag på godkendelse af vederlag til formand i... (29. jan 2016)
- Deponi Syd - et kommunalt fællesskab fast vede... (30. jun 2011)
- Faste vederlag til menige medlemmer af bestyrel... (13. okt 2017)
- FynBus - ændring af det faste vederlag til best... (2. jul 2010)
- Helsingør Kommune. Offentliggørelse af vederlag... (27. jun 2008)

Info om udtalelsen
Titel Tilbagebetaling - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
 
Dokument  udtalelse af 15 august 2017 om tabt arbejdsfor...
 
Dato for udtalelse 15-08-2017
 
Resumé Ankestyrelsen har udtalt, at der ikke findes grundlag for at antage, at kommunen ved afgørelse af dokumentationskravet ved udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen finder, at kommunalbestyrelsesmedlemmet ved valg af ordningen om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste var fyldestgørende vejledt om sin retsstilling med hensyn til dokumentationskrav, at der ikke er grundlag for at antage, at der foreligger usaglig forskelsbehandling med hensyn til dokumentationskravet eller at kommunens retningslinjer udelukker lovlige kriterier fra at komme i betragtning, at kommunen har oplyst sagen i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, og at kommunens afgørelse må antages at være truffet på grundlag af et konkret skøn.

Det falder uden for Ankestyrelsens kompetence at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmets forpligtelse til at tilbagebetale det udbetalte beløb. Afgørelsen heraf henhører under domstolene.
 
Publiceret 18-08-2017 09:53:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017