Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > J. Kommunale fællesskaber

J. Kommunale fællesskaber

Udtalelser:
- Afslag på godkendelse af vederlag til formand i... (29. jan 2016)
- Afslag på godkendelse af vedtægter for det komm... (17. jun 2008)
- Bestyrelseformandens fødselsdagsreception (27. sep 2010)
- Depni Syd I/S - vedtægter for et nyt kommunalt ... (2. feb 2010)
- Deponi Syd - kommunalt fællesskab (16. dec 2009)

Info om udtalelsen
Titel Trafikselskabet Sydtrafik - inhabiliet
 
Dokument  2012-05-23a.pdf
 
Dato for udtalelse 23-05-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det er statsforvaltningens opfattelse, at det har været i overensstemmelse med lovgivningen, at bestyrelsen erklærede et bestyrelsesmedlem for inhabil ved behandlingen af det pågældende dagordenspunkt. Statsforvaltningen var enig med bestyrelsen i, at interessekonflikten udsprang af et privatretligt, økonomisk spørgsmål, der ikke kunne anses for et sædvanligt led i trafikselskabets opgavevaretagelse.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 29-05-2012 07:30:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017