Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > K. Regionsrådet
Udtalelser:
- Region Midtjylland. Fast vederlag til formanden... (22. mar 2007)
- Region Midtjyllland. Behandling af to sager for... (15. dec 2010)
- Region Syddanmark - stedfortræderindkaldelse (30. mar 2009)

Info om udtalelsen
Titel Region Syddanmark - stedfortræderindkaldelse
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 30-03-2009
 
Resumé Region Syddanmark har en bestemmelse i sin styrelsesvedtægt, hvorefter der med henvisning til de samme grunde, som er nævnt i § 15, stk. 2 i styrelsesloven, sker indkaldelse af stedfortræder uanset hindringens varighed. Statsforvaltningen udtaler, at man er mest tilbøjelig til at mene, at indkaldelse af stedfortræder i en del af et møde for et medlem, der på grund af sin helbredstilstand ikke kunne deltage i mødet i sin helhed, ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Dernæst udtaler statsforvaltningen, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt stedfortrædere har deltaget i prøvelsen af, hvorvidt betingelserne for indkaldelse har været opfyldt. Statsforvaltningen udtaler, at det ikke har været i strid med lovgivningen, såfremt beslutningen om at anse betingelserne for indkaldelse for opfyldt, er truffet stiltiende, ligesom det ikke har været i strid med lovgivningen, såfremt der er sket stedfortræderindkaldelse med henvisning til, at medlemmet skulle deltage i en konference som regionsrådsmedlem.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 02-04-2009 09:42:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017