Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

K. Regionsrådet
• Møder
• Regionsrådets formand
• Valg

Udtalelser:
- Region Midtjylland. Delegation (9. dec 2010)
- Region Midtjylland. Flerårige budgetoverslag. (10. dec 2010)
- Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kom... (11. okt 2007)

Info om udtalelsen
Titel Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.
 
Dokument  2007-10-11. gentofte kommune. beslutninger truf...
 
Dato for udtalelse 11-10-2007
 
Resumé udtalt af Statsforvaltning Hovedstaden, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt forud for afholdelsen af mødet, ikke i sig er tilstrækkeligt til at antage, at den omhandlede beslutning er truffet i strid med de styrelsesret lige regler, herunder på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Endvidere udtalt, at en beslutning truffet vedrørende et orienteringspunkt på dagsordenen var ulovlig.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 14-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017