Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > K. Regionsrådet > Regionsrådets formand

K. Regionsrådet
• Møder
• Regionsrådets formand
• Valg

Udtalelser:
- Region Midtjylland. Regionsrådets behandling af... (25. aug 2011)

Info om udtalelsen
Titel Region Midtjylland. Regionsrådets behandling af budgetreduktioner mm.
 
Dokument  udtalelse.pdf
 
Dato for udtalelse 25-08-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at det var ulovligt, at regionens administration i nogle konkrete situationer ydede visse af regionsrådets partier en bistand, der antog partipolitisk karakter. Det drejer sig om, at administrationen sendte et notat alene til visse af regionsrådets partier med henblik på, at notatet kunne indgå som baggrundsmateriale i disse partiers politiske drøftelser, at administrationen indkaldte visse af regionsrådets partier til et møde, og at administrationen udsendte en pressemeddelelse, som ikke fremstod partipolitisk neutral. Statsforvaltningen fandt ikke, at regionsrådsformanden eller regionsrådsflertallet i øvrigt havde tilsidesat lovgivningen ved deres dispositioner i sagen.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 31-08-2011 10:59:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017