Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten)
Udtalelser:
- 2005-10-27 Advokats inhabilitet og overdragelse... (27. okt 2005)
- 2007-03-19 Annoncering i magasinet (19. mar 2007)
- 2007-05-01 Kommunal finansiering af ulykkesfors... (1. maj 2007)
- 2008-04-16 Ikke adgang til at opkræve betaling ... (16. apr 2008)
- 2008-11-03 Lovligt at anvende kommunale midler ... (3. nov 2008)

Info om udtalelsen
Titel Roskilde Kommunes modtagelse af 2 kunstgræsbaner fra Roskilde Festival
 
Dokument  sjl-2012-613-1060.pdf
 
Dato for udtalelse 09-05-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Roskilde Kommune ved at modtage 2 kunstgræsbaner fra Roskilde Festival har handlet retsstridigt, eller at kommunen i øvrigt i den forbindelse har varetaget ulovlige eller usaglige hensyn i forhold til den lovgivning, som statsforvaltningen fører tilsyn med.
 
Statsforvaltning Sjælland
 
Publiceret 11-05-2012 07:35:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017