Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten)
Udtalelser:
- 2005-10-27 Advokats inhabilitet og overdragelse... (27. okt 2005)
- 2007-03-19 Annoncering i magasinet (19. mar 2007)
- 2007-05-01 Kommunal finansiering af ulykkesfors... (1. maj 2007)
- 2008-04-16 Ikke adgang til at opkræve betaling ... (16. apr 2008)
- 2008-11-03 Lovligt at anvende kommunale midler ... (3. nov 2008)

Info om udtalelsen
Titel Kommunalt fællesskabs salg af mad til private og andre offentlige myndigheder
 
Dokument  udtalelse vedr. overkapacitet.pdf
 
Dato for udtalelse 16-11-2016
 
Resumé Et fælleskommunalt produktionskøkken anmodede Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt fællesskabet efter Statsforvaltningens opfattelse med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne udnytte en opstået overkapacitet til at sælge mad til private og andre offentlige myndigheder.

Statsforvaltningen bemærkede, at det ikke fremgik af sagens oplysninger, om det havde været overvejet, om der i den skrevne lovgivning kan være hjemmel til, at det kommunale fællesskab kan udføre en opgave med salg af mad til andre offentlige myndigheder.

Statsforvaltningen fandt, at det fælleskommunale køkken ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne udnytte den opståede overkapacitet til at sælge mad til private og andre offentlige myndigheder. Statsforvaltningen lagde herved bl.a. vægt på, at der er tale om en opgave, som på rimelig vis varetages af private erhvervsdrivende, og på det betragtelige antal daglige portioner mad, det i givet fald ville dreje sig om (ca. 1.000 stk.), herunder set i forhold til køkkenets samlede kapacitet, som indebærer mulighed for produktion af ca. 3.500 portioner mad.
 
Publiceret 05-12-2016 09:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017