Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten)
Udtalelser:
- 2005-10-27 Advokats inhabilitet og overdragelse... (27. okt 2005)
- 2007-03-19 Annoncering i magasinet (19. mar 2007)
- 2007-05-01 Kommunal finansiering af ulykkesfors... (1. maj 2007)
- 2008-04-16 Ikke adgang til at opkræve betaling ... (16. apr 2008)
- 2008-11-03 Lovligt at anvende kommunale midler ... (3. nov 2008)

Info om udtalelsen
Titel Herning Kommue. Aftaler indgået i medfør af almenboliglovens § 59.
 
Dokument  herning kommune. aftaler indgået i medfør af al...
 
Dato for udtalelse 11-10-2007
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at forhenværende Trehøje Kommune ikke kunne indgå aftaler i medfør af almenboligloven, der ikke er indgået med henblik på en kommunal anvisningsret til dækning af påtrængende boligsociale opgaver.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 09-10-2008 12:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017