Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten)
Udtalelser:
- 2005-10-27 Advokats inhabilitet og overdragelse... (27. okt 2005)
- 2007-03-19 Annoncering i magasinet (19. mar 2007)
- 2007-05-01 Kommunal finansiering af ulykkesfors... (1. maj 2007)
- 2008-04-16 Ikke adgang til at opkræve betaling ... (16. apr 2008)
- 2008-11-03 Lovligt at anvende kommunale midler ... (3. nov 2008)

Info om udtalelsen
Titel Favrskov Kommune. Kommunens tilsynspligt efter planloven
 
Dokument  favrskov kommune. kommunens tilsynspligt efter ...
 
Dato for udtalelse 11-11-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt ikke grundlag for at reagere over for, at Favrskov Kommune som tilsynsmyndighed efter planloven havde handlet, som om en lokalplan havde fornøden hjemmel i kommuneplanen. Sådan hjemmel fik planen senere ved et vedtaget og af Naturklagenævnet opretholdt kommuneplantillæg.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 15-11-2010 08:22:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017