Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Opfølgning på sag om håndhævelse af deklaration
 
Dokument  opfølgning deklaration.pdf
 
Dato for udtalelse 25-11-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Borgerrepræsentation – ved at godkende indstillingen om, at det meddeles Statsforvaltningen, at kommunen tager afgørelsen til efterretning, og at den omhandlede servitut aflyses i sin helhed på de berørte ejendomme – har handlet i overensstemmelse med Statsforvaltningens udtalelse af 9. september 2015, og Statsforvaltningen foretager derfor ikke videre i sagens anledning.
 
Publiceret 04-12-2015 09:54:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017