Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Afholdelse af udgifter i forbindelse med venskabsbybesøg
 
Dokument  udtalelse aalborg kommune_redacted.pdf
 
Dato for udtalelse 23-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt sig om lovligheden af Aalborg Kommunes afholdelse af udgifter i forbindelse med et besøg hos kommunens amerikanske venskabsby.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Aalborg Kommunes afholdelse af udgifter til den daværende borgmesters og 1. viceborgmesters deltagelse i et besøg fra den 13. til den 19. september 2011 hos kommunens amerikanske venskabsby Solvang, Californien, ligger inden for lovgivningens rammer.

Efter Statsforvaltningens opfattelse var det derimod ikke lovligt for Aalborg Kommune at afholde udgifter til ægtefællernes deltagelse i venskabsbybesøget. Således kunne en generel henvisning til, at ægtefæller/ledsagere almindeligvis opfylder et repræsentativt og samarbejdsmæssigt formål og er et naturligt led i samarbejdsrelationen til kommunens venskabsbyer, efter Statsforvaltningens opfattelse ikke danne baggrund for, at kommunen kunne afholde rejseudgifter til de pågældendes deltagelse i rejsen.
 
Publiceret 18-01-2017 09:58:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017