Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Udlejning af grund til en pris, der er lavere end markedslejen
 
Dokument  udtalelse til brøndby kommune.pdf
 
Dato for udtalelse 22-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Brøndby Kommune ikke i medfør af eliteidrætslovens § 7 eller kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje en grund til Danmarks Idrætsforbund til en pris, som er lavere end markedsprisen. 

Statsforvaltningen har lagt vægt på, at der ikke er oplysninger i sagen om, at Danmarks Idrætsforbund - eller de to forbund, som skal have til huse i en bygning på grunden - særligt varetager aktiviteter, som alene eller i det væsentligste er af interesse for borgerne i Brøndby Kommune. Brøndby Kommune har endvidere ikke redegjort for, at kommunen på andet grundlag skulle have en kommunal interesse i forbundenes aktiviteter.
 
Publiceret 18-01-2017 10:06:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017