Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde
 
Dokument  udtalelse vedr udgifter ved venskabsbysamarbej...
 
Dato for udtalelse 26-04-2017
 
Resumé Ankestyrelsen har udtalt sig om lovligheden af Nordfyns Kommunes afholdelse af udgifter ved kommunens venskabskommunesamarbejde.

I den forbindelse bl.a. udtalt, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunens afholdelse af udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i besøg hos kommunens nordiske venskabsbyer ligger inden for lovgivningens rammer. Efter Ankestyrelsens opfattelse kan Nordfyns Kommune derimod ikke lovligt afholde udgifter til ægtefællers/ledsageres deltagelse i rejser til kommunens nordiske venskabsbyer. Således kan en generel henvisning til, at medrejsende ægtefæller/ledsagere har stor relevans i forbindelse med venskabsbysamarbejdet, herunder fordi de medvirker under besøget og deltager i repræsentative formål, og at ægtefæller/ledsagere spiller en stor rolle i forbindelse med besøg i Nordfyns Kommune efter Ankestyrelsens opfattelse ikke danne baggrund for kommunens afholdelse rejseudgifter til de pågældende.
 
Publiceret 01-05-2017 08:34:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017