Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Udgifter til advokatbistand
 
Dokument  svar 2017-20767.pdf
 
Dato for udtalelse 24-05-2017
 
Resumé 

Ankestyrelsen har udtalt som sin opfattelse, at kommunen ikke vil have den fornødne kommunale interesse i injuriesager mod et medlem og et tidligere medlem af borgerrepræsentationen og dermed ikke lovligt vil kunne afholde udgifter til advokatbistand i forbindelse med sagerne. De pågældende medlemmer havde fremsat udtalelser til medierne i tilknytning til sager, som havde været behandlet i kommunen.

Ankestyrelsen fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at de udtalelser, som medlemmerne havde fremsat, var fremsat som led i varetagelsen af funktioner, som medlemmerne havde i henhold til kommunestyrelsesloven.

 
Publiceret 29-05-2017 11:31:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017