Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Afslutningsfest for det afgående byråd
 
Dokument  afslutningsfest.pdf
 
Dato for udtalelse 01-12-2017
 
Resumé Odense Kommune havde en lovlig kommunal interesse i holde en afslutningsfest i 2013 for det afgående byråd, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer og kommunens embedsmænd deltog.

Ankestyrelsen har overvejet, om det var lovligt, at ledsagere deltog i festen. Efter Ankestyrelsens opfattelse kan afslutningsfesten for byrådet i et vist omfang sammenlignes med et arrangement, som det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium udtalte sig om den 2. juli 2007. Ministeriet vurderede dengang, at det var lovligt, at ledsagere deltog. På den baggrund har Ankestyrelsen ikke fundet grundlag for at vurdere lovligheden af, at ledsagere deltog, anderledes end ministeriet gjorde i sagen fra 2007.

Odense Kommune har selv vurderet, at afslutningsfesten samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har noteret sig Odense Kommunes oplysning om, at lignende arrangementer fremover vil blive afholdt med lavere omkostninger. 

Ankestyrelsen gør derfor ikke mere i sagen.

 
Publiceret 05-12-2017 08:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017