Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Guldborgsund Kommunes studietur til Tyskland
 
Dokument  guldborgsund kommunes studietur til tyskland.pdf
 
Dato for udtalelse 21-01-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Guldborgsund Byråd har tilsidesat kommunalfuldmagtsreglerne ved afholdelsen af udgiften til studieturen.
 
Statsforvaltning Sjælland
 
Publiceret 23-01-2009 09:06:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017