Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afholdelse af udgifter i forbindelse med venska... (23. dec 2016)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Afholdelse af udgifter ved venskabsbysamarbejde (26. apr 2017)
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)

Info om udtalelsen
Titel Varde Kommune - personalegoder til kommunalpolitikere
 
Dokument  2009-11-27.pdf
 
Dato for udtalelse 27-11-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at da Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de kommunale politikere tilbud om sådanne goder, der ikke har direkte forbindelse med det kommunale hverv, sker der en vederlæggelse af de kommunale politikere i strid med lovgivningen. Statsforvaltningen har derfor anmodet kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 02-12-2009 07:53:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017