Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten) > Forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Allerød Kommune – Hævning af en grundejers hus (22. apr 2010)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Esbjerg Kommune - Esbjerg Byråds afskedsfest (20. apr 2007)

Info om udtalelsen
Titel Aabenraa Kommune - opfølgning på sag om partnerskabsaftale om udrulning af bredbånd
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 19-12-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at da Aabenraa Kommune har truffet beslutning om ophævelse af de omhandlede aftaler, foretager statsforvaltningen ikke mere i sagen. Statsforvaltningen har dog samtidig anmodet Aabenraa Kommune om at indsende kopi af en ny aftale, såfremt den bliver indgået.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 05-01-2009 09:37:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017