Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten) > Forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Allerød Kommune – Hævning af en grundejers hus (22. apr 2010)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Esbjerg Kommune - Esbjerg Byråds afskedsfest (20. apr 2007)

Info om udtalelsen
Titel Kerteminde Kommune - salg af fællesantenneanlæg
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 23-01-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det er statsforvaltningens opfattelse, at Kerteminde Kommune vederlagsfrit kan overdrage TV-antenneforsyningen til et privat antennelaug, men at den vederlagsfri overdragelse ikke kan omfatte anlæggets projekt omkring internet, idet en afhændelse af denne virksomhed skal ske på markedsmæssige vilkår
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 26-01-2009 10:09:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017