Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten) > Forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget... (29. jan 2008)
- Allerød Kommune – Hævning af en grundejers hus (22. apr 2010)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Esbjerg Kommune - Esbjerg Byråds afskedsfest (20. apr 2007)

Info om udtalelsen
Titel Sønderborg Kommune - finansiering af aktiviteter vedrørende akutsygehusets placering
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 30-09-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det som udgangspunkt ikke er et kommunalt anliggende at tage stilling til landspolitiske eller regionale spørgsmål, men at det ikke kan udelukkes, at en kommune lovligt vil kunne komme til at beskæftiges sig med sådanne anliggender, hvis sådanne spørgsmål får konsekvenser af mere lokal art for en kommune. Statsforvaltningen udtaler endvidere, at det ikke var i strid med lovgivningen, at Sønderborg Kommune finansierede de i sagen omhandlede aktiviteter. Statsforvaltningen noterede i den forbindelse, at Sønderborg Kommunes involvering i sagen dels skyldes regionsrådets beslutning om en anden placering af akutsygehuset, dels en interesse i at bevare og udbygge en infrainstruktur, herunder med et akutsygehus i kommunen.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 07-10-2009 17:29:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017