Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Afslutningsfest for det afgående byråd (1. dec 2017)
- Arbejdsklausuler om løn- og ansættelsesvilkår i... (22. okt 2013)
- Esbjerg Kommune - Esbjerg Byråds afskedsfest (20. apr 2007)
- Favrskov Kommune. Afslag på at udleje areal til... (25. feb 2013)
- Faxe Kommune om pantebrev i en efterskole (7. nov 2008)

Info om udtalelsen
Titel Sønderborg Kommune - konsulentbistand i sygehussagen
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 21-03-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at kommunens administration af reglerne om sagsindsigt ikke var i strid med lovgivningen, at kommunen lovligt har kunnet afholde udgiften til konsulentfirmaets bistand ved kontrol og regionens økonomiske beregninger, og at kommunen ved indgåelse af den konkrete aftale ikke var gået ud over rammerne for det skøn, der tilkommer kommunen ved vurderingen af, om den handler økonomisk forsvarligt.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 23-03-2011 07:23:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017